logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Crafting the Integrative Value Proposition for Large Scale Transport Infrastructure Hubs: A Stakeholder Management Approach

Wednesday, 17 March, 2010 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Michael Dooms
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Michael Dooms voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur met het proefschrift getiteld: 'Crafting the Integrative Value Proposition for Large Scale Transport Infrastructure Hubs: A Stakeholder Management Approach'.