logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Development and use of a new pollinator-and-vector system for Bombus Terrestris bumblebees

Wednesday, 26 May, 2010 - 09:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
Veerle Mommaerts
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Veerle Mommaerts voor het behalen van de graad van Doctor in de Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Development and use of a new pollinator-and-vector system for Bombus Terrestris bumblebees'.