logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Hypertension in Belgium: From prevalence to blood pressure control. A challenge for health care professionals and policymakers

Thursday, 14 October, 2010 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Patricia Van der Niepen
phd defence

Arteriële hypertensie is een belangrijke
cardiovasculaire risicofactor. Onbehandeld of
onderbehandeld geeft deze aanleiding tot een
verhoogde cardiovasculaire morbiditeit en
mortaliteit. Wereldwijd lijdt een op vier
individuen aan een verhoogde bloeddruk en de
prevalentie blijft stijgen. Ondanks al onze kennis
en de beschikbaarheid van een groot aantal
bloeddrukverlagende geneesmiddelen, blijft
hypertensie onvoldoende gecontroleerd. In België
beschikken we echter niet over recente gegevens
gezien het ontbreken van een nationale
gezondheidsgegevensbank. In het proefschrift
evalueren wij de prevalentie van hypertensie en
bijkomende cardiovasculaire risicofactoren in
verschillende subgroepen van de Belgische
bevolking, evenals de mate van
bloeddrukcontrole onder behandelde hypertensiepatiënten.
Ook de oorzaken van onvoldoende
controle van hypertensie worden
onderzocht, evenals op welke wijze de bloeddrukcontrole
en bijgevolg de cardiovasculaire
morbiditeit en mortaliteit kan verbeterd worden.
We konden aantonen dat de prevalentie van
hypertensie hoger is in bepaalde subgroepen van
de Belgische bevolking en grotendeels gelinkt is
aan de levensstijl, dat hypertensie in België nog
onvoldoende onder controle is door o.a.
onderbehandeling, en dat de controle van de
bloeddruk kan verbeterd worden door een betere
gestructureerde aanpak.