logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Unlocking Knowledge through Corporate Tags

Wednesday, 16 June, 2010 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Céline Van Damme
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Céline Van Damme voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur met het proefschrift getiteld: 'Unlocking Knowledge through Corporate Tags'.