logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Confrontation and Communication. Experiments on deliberative democracy in linguistically divided Belgium

Friday, 9 December, 2011 - 16:30
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Didier Caluwaerts
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Didier Caluwaerts voor het behalen van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Confrontation and Communication. Experiments on deliberative democracy in linguistically divided Belgium'.