logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Does the World Trade Organisation Dispute Settlement Understanding provide the Requisite Balance for Development?

Thursday, 24 February, 2011 - 14:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Law and Criminology
Mervin Martyn
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Mervin Martyn voor het behalen van de graad van Doctor in de Rechten met het proefschrift getiteld: 'Does the World Trade Organisation Dispute Settlement Understanding provide the Requisite Balance for Development?'.

Promotor: prof. dr. Kim van der Borght.