logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Small numbers, big problems. Het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden.

Friday, 16 December, 2011 - 16:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Law and Criminology
An Nuytiens
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van An Nuytiens voor het behalen van de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Small numbers, big problems. Het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden'.