logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Assessment of Functional Beta Cell Mass in the Rodent Pancreas

Friday, 7 September, 2012 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
auditorium P. Brouwer
Marie Chintinne
phd defence

Diabetes wordt veroorzaakt door een tekort aan insuline en is het gevolg van
een ontoereikende functionele beta celmassa, bepaald door het aantal
betacellen in de pancreas en hun functionele toestand. Nieuwe behandelingen
voor deze ziekte zijn gericht op het behoud en/of herstel van deze massa in
de pancreas. Verdere oppuntstelling en verfijning van deze therapieën, in
diermodellen en in patiënten, vereisen een methode om de functionele beta
celmassa in situ te onderzoeken en te meten.

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van een procedure in de rat
pancreas voor de kwantificatie van het aantal betacellen en hun verdeling over
structureel en functioneel verschillende subpopulaties. Ze berust op metingen
en tellingen in histologische pancreascoupes. Bijzondere aandacht ging hierbij
naar analyses op representatieve stalen voor metingen met minimale fout. De
resultaten blijken nuttig voor planning en interpretatie van beta
celtransplantatie bij diabetes. Metingen tijdens de postnatale groei situeren
het relatief belang van complementaire processen in de tijd. Ze lieten ook toe
te bepalen in welke mate deze mechanismen worden geïnduceerd in
proefdiermodellen en bijdragen tot een verhoging van het totaal aantal
betacellen door regeneratie.