logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Electrochemical activity of a new generation of hot dip aluminium coatings on steel

Friday, 9 November, 2012 - 14:15
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
0.07
Ine Schoukens
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Ine Schoukens voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Electrochemical activity of a new generation of hot dip aluminium coatings on steel'.

Zie de bijlage voor het abstract.