logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

A Foundation for Quantum Programming and its Highly-parallel Virtual Execution

Friday, 23 November, 2012 - 14:15
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
D
0.07
Yves Vandriessche
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Yves Vandriessche voor het behalen van de graad van Doctor in de Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'A Foundation for Quantum Programming and its Highly-parallel Virtual Execution'.

Zie de bijlage voor het abstract.