logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

A Generic Multi-Agent Reinforcement Learning Approach for Scheduling Problems

Friday, 12 October, 2012 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
D
0.07
Yailen Martínez Jiménez
phd defence
Openbare doctoraatsverdediging van Yailen Martínez Jiménez voor het behalen van de graad van Doctor in de Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'A Generic Multi-Agent Reinforcement Learning Approach for Scheduling Problems'.

Zie de bijlage voor het abstract.