logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Guidelines for biaxial testing of fibre reinforced composites using a cruciform specimen

Friday, 19 October, 2012 - 13:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
K
auditorium P. Janssens
Carla Ramault
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Carla Ramault voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Guidelines for biaxial testing of fibre reinforced composites using a cruciform specimen'.

Zie de bijlage voor het abstract.