logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

The Impact of Social Capital and Heterogeneity of the Population on the Behavior of Voters and Politicians

Wednesday, 6 June, 2012 - 11:45
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
Dimi Jottier
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Dimi Jottier voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'The Impact of Social Capital and Heterogeneity of the Population on the Behavior of Voters and Politicians'.

Promotor: prof. dr. Bruno Heyndels.