logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

A temperature dependent multi-ion model for numerical simulation of electrochemical processes – Application to electrochemical machining

Monday, 10 December, 2012 - 14:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
2.01
Daan Deconinck
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Daan Deconinck voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'A temperature dependent multi-ion model for numerical simulation of electrochemical processes – Application to electrochemical machining'.
 
Zie de bijlage voor het abstract.