logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

The Beginning and the End: The Meaning of Life in a Cosmological Perspective

Monday, 27 May, 2013 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Arts and Philosophy
D
2.01
Clément Vidal
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Clément Vidal voor het behalen van de graad van Doctor in de Wijsbegeerte met het proefschrift getiteld: 'The Beginning and the End: The Meaning of Life in a
Cosmological Perspective'.

Zie de bijlage voor het abstract.