logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Energy scenario analysis at local scale integrating technology, air pollution and human health risk assessment

Tuesday, 5 March, 2013 - 16:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
2.01
Idalberto Herrera Moya
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Idalberto Herrera Moya voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Energy scenario analysis at local scale integrating technology, air pollution and human health risk assessment'.

Zie de bijlage voor het abstract.