logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Identification in nuclear and thermal energy moderator temperature coefficient estimation via noise analysis and black-box modeling of heat transfer

Monday, 22 April, 2013 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
promotiezaal D.2.01
Griet Monteye
phd defence

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van DOCTOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN van mevrouw Griet MONTEYNE, die plaatsvindt op MAANDAG 22 APRIL 2013 OM 16u.

Titel proefschrift: Identification in nuclear and thermal energy moderator temperature coefficient estimation via noise analysis and black-box modeling of heat transfer.

Voorzitter: Prof. S. Vanlanduit
Vicevoorzitter: Prof. J. Deconinck
Promotoren: Prof. G. Vandersteen & Prof. P. Baeten