logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Identification of vibro-acoustic systems in operational conditions

Monday, 26 August, 2013 - 11:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
E
0.04
Gert De Sitter
phd defence

Doctoraatsverdediging van Gert De Sitter voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Identification of vibro-acoustic systems in operational conditions'.

Voorzitter: Prof. H. Sol

Vicevoorzitter: Prof. R. Pintelon

Promotor: Prof. P. Guillaume

Zie de bijlage voor het abstract.