logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

The Myths of Globalization. Thinking the limits of world-forming

Friday, 24 May, 2013 - 09:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Arts and Philosophy
D
2.01
Pieter Meurs
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Pieter Meurs voor het behalen van de graad van Doctor in de Wijsbegeerte met het proefschrift getiteld: 'The Myths of Globalization. Thinking the limits of world-forming'.

Attachment: 
PDF icon Meurs.pdf