logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Uniform Modularization of Workflow Concerns using Unify

Wednesday, 29 May, 2013 - 10:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
D
0.08
Niels Joncheere
phd defence

Openbare doctoraatsverdediging van Niels Joncheere voor het behalen van de graad Doctor in de Wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Uniform Modularization of Workflow Concerns using Unify'.

Promotor: dr. Viviane Jonckers.

Zie de bijlage voor het abstract.