logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Advanced MRI of bilingualism-related differences in brain development

Thursday, 6 November, 2014 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
Gebouw A
Auditorium 3
Ghazal Mohades Syede
phd defence

Op donderdag 6 november 2014 om 17u,

in het auditorium 3, gebouw A, VUB-campus Jette, Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel

zal mevrouw Ghazal Mohades Syede   

in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen,

de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld

Advanced MRI of bilingualism-related differences in brain development

Promotoren : Prof. dr. Chris Baeken en Piet Van de Craen