logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Astrocytic β2-adrenergic receptors as regulators of neuroinflammation and brain energetic homeostasis.

Wednesday, 19 November, 2014 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
Gebouw A
Auditorium Brouwer
Guy Laureys
phd defence

Op woensdag 19 november 2014 om 17u, in het auditorium Brouwer, gebouw A, VUB-campus Jette, Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel

zal de Heer Guy LAUREYS in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen,

de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld

“Astrocytic β2-adrenergic receptors as regulators of neuroinflammation and brain energetic homeostasis.”

Promotoren : Prof. dr. J. De Keyser en Prof. dr. R. Kooijman