logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Challenging National Borders – What role for the norm of shared responsibility for realizing the right to health for all?

Friday, 12 December, 2014 - 15:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
Gebouw A
Auditorium Vanden Driessche
Rachel Hammonds
phd defence

Op vrijdag 12 december 2014 om 15u in het auditorium Vanden Driessche, gebouw A, VUB-campus Jette, Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel
zal mevrouw RACHEL HAMMONDS
in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld
Challenging National Borders – What role for the norm of shared responsibility for realizing the right to health for all?

Promotor : Prof. dr. Wim Van Damme
Co-promotor : dr. Gorik Ooms