logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Monitoring evapotranspiration at continent scale: enhanced contribution grom geo-stationary sattellites

Friday, 25 April, 2014 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Nicolas Ghilain
phd defence

Doctoraatsverdediging van Nicolas Ghilain voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: 'Monitoring evapotranspiration at continent scale: enhanced contribution grom geo-stationary sattellites'.