logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Phylogenomics and molecular evolution of chaperone-usher pili: uncovering a major adhesive arsenal of Gram-negative bacteria

Tuesday, 25 November, 2014 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
U-Residence
groene zaal
TAGANNA Joemar
phd defence

Gezamenlijk doctoraat VUB en UGent

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN van de heer TAGANNA Joemar op dinsdag 25 november 2014 om 14u in de U-residence - groene zaal, Campus Oefenplein, Etterbeek.
Promotoren: Prof. Dr. Nico Callewaert & Prof. Dr. Han Remaut.

Attachment: 
PDF icon TagannaJoemar.pdf