logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Plechtige diploma-uitreiking Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School

Saturday, 13 December, 2014 - 11:00

NEDERLANDS:

De plechtige diploma-uitreikingen voor de afgestudeerden van het academiejaar 2013-2014 voor de masteropleidingen van de Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School vinden plaats op zaterdag 13 december 2014 in Auditorium 'Roger Van Geen' (Aula Qa).

De eerste diploma-uitreiking voor afgestudeerden in de Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologie start om 11u00. Alle afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn omstreeks 10u00 in de ruimte ‘Onder de Aula’ in gebouw Q (ingang Nelson Mandela), waar de toga's worden uitgedeeld. Gelieve voor de toga's een onderpand te voorzien (identiteitskaart, rijbewijs, ...). De afgestudeerden worden gevraagd te wachten in de ruimte ‘Onder de Aula’ tot ze in groep naar het Auditorium ‘Roger Van Geen’ (Aula Qa) worden gebracht.

De tweede diploma-uitreiking voor afgestudeerden Bedrijfskunde, Handelsingenieur en Toegepaste Economische Wetenschappen start om 16u00. Alle afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn omstreeks 15u00 in de ruimte ‘Onder de Aula’ in gebouw Q (ingang Nelson Mandela), waar de toga's worden uitgedeeld. Hier geldt ook dat een onderpand dient voorzien te worden voor de toga's (identiteitskaart, rijbewijs, ...). De afgestudeerden worden gevraagd te wachten in de ruimte ‘Onder de Aula’ tot ze in groep naar het Auditorium ‘Roger Van Geen’ (Aula Qa) worden gebracht.

Partners en familie kunnen voor aanvang van elke ceremonie plaatsnemen in de Aula.

Aansluitend op beide diploma-uitreikingen wordt een receptie voorzien in het VUB-restaurant.

Gelieve hieronder uw aanwezigheid, met vermelding van het aantal gasten dat u meebrengt, te bevestigen vóór maandag 8 december.

 

ENGLISH:

The Graduation Ceremonies of the Faculty of Economic and Social Sciences and Solvay Business School for graduates of the academic year 2013-2014 will be held on Saturday, December 13th 2014 in Auditorium 'Roger Van Geen' (Aula Qa).

The first Graduation Ceremony for graduates of the Communication Studies programme will start at 11:00am. All graduates are invited to take part in gown and therefore asked to be present at 10:00am in the room ‘Onder de Aula’ (entrance Nelson Mandela), where the gowns will be handed out (to receive a gown graduates need to give a pledge: identity, license, ...) . The graduates are asked to wait in the room ‘Onder de Aula’ untill they are escorted to the Auditorium ‘Roger Van Geen’ (Aula Qa).

The second Graduation Ceremony for graduates of the Business & Technology, Management and Management Science programmes will start at 16:00pm. All graduates are invited to take part in gowns and therefore asked to be present at 15:00pm in the room ‘Onder de Aula’ (entrance Nelson Mandela), where the gowns will be handed out (to receive a gown graduates you need to give a pledge: identity, license, ...) .. The graduates are asked to wait in the room ‘Onder de Aula’ till they are escorted to the Auditorium ‘Roger Van Geen’ (Aula Qa).

Partners and family may be seated in the Auditorium before the start of each Ceremony.

Subsequent to the Graduation Ceremony a reception will be held in the VUB-restaurant.

Please confirm your attendance below, indicating the number of people that will be accompanying you, before Monday, December 8th

 

PROGRAMMA
 • Verwelkoming 
  • Prof. dr. Joël Branson, Decaan
  • Prof. dr. Paul De Knop, Rector 
 • Prijsuitreiking
 • Diploma-uitreiking
 • Alumniluik
 • Slotwoord
  • Prof. dr. Joël Branson, Decaan
 • Receptie in het VUB-rstaurant
PROGRAMME
 • Welcome
  • Prof. Dr. Joël Branson, Dean
  • Prof. Dr. Paul De Knop, Rector
 • Awards Ceremony
 • Graduation Class of 2014
 • Alumni section 
 • Closing remarks
  • Prof. Dr. Joël Branson, Dean
 • Reception in the VUB-restaurant

 

INSCHRIJVEN / REGISTRATION
You can no longer submit using form.