logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Plechtige diploma-uitreiking Faculteit Ingenieurswetenschappen en Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Friday, 12 December, 2014 - 19:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Auditorium Roger Van Geen
QA
VUB

NEDERLANDS:

Vrijdag 12 december 2014 om 19:30

Auditorium 'Roger Van Geen' – Gebouw Q - Campus Etterbeek

 De afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn om 18:30 in de Nelson Mandela. Daar zullen de toga's overhandigd worden (na de plechtigheid worden deze ingeleverd in de Mandelazaal).

Aansluitend op de plechtige diploma-uitreiking wordt u een receptie aangeboden.

Wees zo vriendelijk hieronder uw aanwezigheid te bevestigen vόόr 2 december 2014.

ENGLISH:

Friday, December 12, 2014 at 7:30pm
Auditorium 'Roger Van Geen' – Building Q – Campus Etterbeek

Graduates are requested to attend the ceremony in gown and to gather in the Nelson Mandela reception hall at 6:30pm. Gowns will be provided here (and must be returned there after the ceremony).

After the ceremony you are invited to the reception.

Please confirm your attendance before December 2, 2014

PROGRAMMA
 • Verwelkoming door Prof. dr. Paul De Knop, Rector VUB
 • Gastlezing: Pol Hoorelbeke, Deputy Senior Vice President HSE Refining & Chemicals, VUB alumnus en fellow van de Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Plechtige diploma-uitreiking 
  • Afgestudeerden van het academiejaar 2013-2014
  • Tot doctor gepromoveerden tijdens het academiejaar 2013-2014
  • Toespraak namens de gepromoveerden
 • Prijsuitreiking van de V.Ir.Br.-prijs en de IMEC-prijs en laureaten van andere wetenschappelijke prijzen
 • Receptie
PROGRAMME
 • Welcome by Prof. dr. Paul De Knop, Rector VUB
 • Keynote speech: Pol Hoorelbeke, Deputy Senior Vice President HSE Refining & Chemicals, VUB alumnus and Engineering fellow
 • Graduation ceremony
  • Graduates of the academic year 2013-2014
  • Doctors of the academic year 2013-2014
  • Speech of the graduates
 • Award ceremony: V.Ir.Br.-prize and IMEC-prize and holders of other scientific awards
 • Reception
 

INSCHRIJVEN is niet langer mogelijk / REGISTRATIONS are closed
You can no longer submit using form.