logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Targeting immunosuppressive mechanisms that hamper dendritic cell vaccination

Thursday, 3 April, 2014 - 17:00
Campus: Brussels Health Campus
Faculty: Medicine and Pharmacy
A
Auditorium 1
Joeri Pen
phd defence

Doctoraat Medische Wetenschappen

Op donderdag 3 april 2014 om 17 u zal de heer Joeri PEN in het kader van het behalen van de academische graad van Doctor in de Medische Wetenschappen, de openbare verdediging houden van het proefschrift, getiteld: 

Targeting immunosuppressive mechanisms that hamper dendritic cell vaccination

De openbare verdediging vindt plaats in auditorium 1, gebouw A, VUB-campus Jette, Laarbeeklaan 103 – 1090 Brussel.

Promotor: Prof. dr. K. Thielemans

Co-Promotoren: Prof. J. Aerts en Prof. K. Breckpot