logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Unraveling the specificity rules of tRNA recognition and modification by SPOUT methyltransferases

Wednesday, 29 October, 2014 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Science and Bio-engineering Sciences
U-residence
groene zaal
VAN LAER Bart
phd defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN van de heer VAN LAER Bart, op woensdag 29 oktober 2014 in U-residence, groene zaal, Campus Oefenplein, Etterbeek. 
Promotor: Prof. Dr. Wim Versées.

Attachment: 
PDF icon VanLaerBart.pdf