logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Characterizing Substructures of Finite Projective Spaces

Wednesday, 16 December, 2015 - 15:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D.2.01
ROTTEY Sara
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Gezamenlijk Doctoraat VUB en UGent

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN van mevr. ROTTEY Sara

Promotoren: Dr. Geertrui Van de Voorde, Prof. Dr. Philippe Cara & Prof. Dr. Leo Storme