logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

The Climate Game Change: Solutions-based Pathways for Unlocking Global Cooperation

Thursday, 3 September, 2015 - 16:45
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Social Sciences and Solvay Business School
D
promotiezaal D.2.01
Edwards Todd
phd defence

Doctoraatsverdediging van Todd Edwards voor het behalen van de graad van Doctor in de politieke wetenschappen met het proefschrift getiteld: 'The Climate Game Change: Solutions-based Pathways for Unlocking Global Cooperation'.

Promotor: prof. dr. Gustaaf Geeraerts.

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.