logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Injection Locking Techniques for CMOS-Based mm-Wave Frequency Synthesis

Friday, 23 January, 2015 - 10:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D.0.02
Giovanni Mangraviti
phd defence

Doctoraatsverdediging van dhr. Giovani Mangraviti voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen met het proefschrift getiteld: "Injection Locking Techniques for CMOS-Based mm-Wave Frequency Synthesis". 

Promotoren: Prof. P. Wambacq & Prof. G. Vandersteen.