logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Understanding Axially Non-Uniform Chromatographic Systems

Monday, 7 September, 2015 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
Promotiezaal 2.01
Ruben De Pauw
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Doctoraatsverdediging van de heer Ruben De Pauw voor het behalen van de academische graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen.

Titel proefschrift: Understanding Axially Non-Uniform Chromatographic Systems.

Promotoren: Prof. K. Broeckhoven & prof. G. Desmet.