logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Academic English 5 - semester 1

Monday, 10 October, 2016 - 00:00 to Saturday, 17 December, 2016 - 00:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
ACTO
acto@vub.ac.be
http://my.vub.ac.be/acto
Lessenreeks
  Home ACTO  Click here to go the English version

De cursus

Deze cursus (academisch) Engels richt zich op studenten die het Engels al goed beheersen (vastgesteld a.d.h.v. de ACTO niveautest), en die hun kennis van de taal verder willen verfijnen. De cursus is erop gericht de deelnemers zo veel mogelijk de kans te geven om te functioneren in realistische contexten waarin ze (academisch) Engels hanteren. De contexten worden gecreëerd in de vorm van discussies waarbinnen studenten specifieke rollen opnemen (zoals discussieleider of notulist). Tijdens de discussies bespreken de studenten uiteenlopende teksten afkomstig uit Engelstalige bronnen, waardoor ze de kans krijgen om hun (kritische) leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid te ontwikkelen. Bovendien ligt er een sterke focus op de verwerving en het gebruik van een gevorderde woordenschat, meerbepaald van collocaties, waaraan remediëringsoefeningen voor grammatica kunnen worden toegevoegd.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor VUB-studenten die het Engels al goed beheersen en die hun (academische) taalvaardigheden Engels verder wensen te ontwikkelen.

DocentRachel Nye

Rachel Nye is een taaldocente met een CELTA-certificaat voor Engels als Vreemde Taal. Zij heeft ervaring opgedaan in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij is native speaker Engels en woont al verschillende jaren in België. Zij behaalde een doctoraat in Engelse linguïstiek aan de Universiteit Gent. Zij is lid van het ACTO-team sinds oktober 2013.

Locatie

Klik hier voor het lessenrooster

Periode

Eerste semester - 26 uur
Klik hier om het lessenrooster te raadplegen. 

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor je kunt inschrijven, moet je eerst een niveautest afleggen.

Klik hier voor meer informatie over deze test.

Prijs:

VUB-student/-docent: 105 euro
Extern: 210 euro

Maximum aantal deelnemers

25

Niveaubepaling

Om aan deze cursus deel te nemen, moeten de studenten eerst een niveautest afleggen.

Attest

Wie deze cursus succesvol beëindigt, ontvang een ACTO-certificaat

English version

Home ACTO

 

Course

This is an advanced course in (academic) English, which is targeted at students who already have a very good command of the language ( to be determined by participation in the ACTO level test), and who wish to further refine their knowledge of the language. The course aims to give participants maximal opportunity to participate actively in realistic contexts for the use of (academic) English, through the medium of a series of discussions, in which students take on specific roles (e.g. discussion leader, note-taker). These are conducted on the basis of a variety of texts drawn from a range of Anglophone sources, allowing students to develop their (critical) reading, listening and speaking skills. In addition, there is a strong focus on the acquisition and use of advanced vocabulary, in particular collocations, with remedial grammar work as required.

Who is it for?

This course is for VUB students who already have a very good command of the language and who would like to develop their (academic) English skills further.

TeacherRachel Nye

Rachel Nye is a CELTA-qualified teacher of English as a Foreign Language, with teaching experience gained in France, Germany and the UK. A native speaker of (British) English, she has been living in Belgium for several years, and has a PhD in English Linguistics from Ghent University [http://www.gist.ugent.be/members/rachelnye]. She has been a member of the ACTO team since October 2013.

Where?

 VUB Campus Etterbeek
Click here for the timetable 

When?

26 hours of classes
Click here for the timetable 

Conditions for registration

You have to take a placement test in order to know your level.
Click here for more information about the placement test. 

Price

Students/staff of the VUB: 105 euro
Others: 210 euro

Number of participants

25

Level determination

In order to participate in this course, all students must first complete a level-test, to determine that this is the appropriate course for them. 

Certification

Upon successful completion of this course, students receive a certificate from ACTO.

Inschrijvingsformulier (invullen na de niveautest)/ Registration form (to be completed after placement test)

You can no longer submit using form.