logo

You are here

Warning message

  • Attention! This event has already passed.
  • You may not submit another entry at this time.

Een gelaat voor radicalisering …

Friday, 28 October, 2016 - 08:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Gebouw D
D2.01 (Promotiezaal)
Vakgroep Criminologie
sofie.de.bus@vub.ac.be
Studiedag

Over radicalisering is al veel gezegd en geschreven. Hoewel verschillende studiedagen, congressen en seminaries de revue passeerden, weten we heel weinig over dit fenomeen. De sociale wetenschap tast vaak in het duister maar grijpt niettemin naar ‘mogelijke’ verklaringen voor dit extreem gewelddadig gedrag. We beschikken echter over weinig empirische data en de schaarse officiële bronnen, waaronder daders, kompanen, verdachten, terugkomers, etc. blijven sterk afgeschermd van het wetenschappelijk onderzoek.

Met  deze studiedag wensen we ‘een gelaat’ te geven aan de zogenaamde ‘foreign fighters’ en zijn/haar entourage. De documentaire ‘la chambre vide’, waarin de moeders van de jonge fanatici getuigen over wie hun zoon/dochter was (en voor hun nog steeds is), vormt een belangrijk aanknopingspunt in  onze zoektocht naar het verwerven van meer inzicht in de leefwereld van deze jongeren. Door na te denken vanuit de directe leefwereld van deze jongeren of jongvolwassenen staan we automatisch stil bij de maatregelen die vandaag worden genomen in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering, de mediatisering van dit fenomeen en de impact van het beleid op het ‘voorkomen (verhinderen?)’ van nieuwe vertrekkers of zelfs nieuwe aanslagen.

Door middel van een debat willen we nagaan hoe stigmatisering en zelfs criminalisering verder vorm geeft aan de duale identiteit (dader-slachtoffer) van de Syriëstrijder? In welke spanningsvelden zit de vermeende identiteit van de Syrië strijder gekneld? Leiden de antwoorden en oplossingen die vandaag door de beleidsmakers worden aangereikt tot verdere dualisering van zijn/haar identiteit? Hoe moeten we de identiteit van de Syriëstrijder vandaag begrijpen? … 

Programma

8u30: Onthaal met koffie
9u00-10u: Film ‘la chambre vide’
10-10u30: Documentairemaakster aan het woord
10u30-10u45: Koffiepauze
10u45-13u: Presentaties en debat

Inschrijving

Gelieve te registreren via onderstaande module