logo

You are here

Warning message

  • Attention! This event has already passed.
  • Submissions for this form are closed.

Food for Thought - E-health

Friday, 28 October, 2016 - 12:00
Campus: Brussels Health Campus
Forum
Research Events
02 629 21 41
javerlin@vub.ac.be

VOLZET / FULLY BOOKED

 

De eerste editie van Food for Thought voor het academiejaar 2016-2017 zal plaatsvinden op onze medische campus Jette en wordt geopend door kersvers vice-rector Onderzoek, Prof. dr. Karin Vanderkerken.

eHealth en mHealth zorgen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en zullen de huidige zorg grondig beïnvloeden. Er wordt verwacht dat zowel het aantal toepassingen ervan als het aantal gebruikers in de komende jaren zeer sterk zal toenemen. Welke rol spelen de onderzoekers van onze universiteit en het universitair ziekenhuis hierin? Welke waarborgen zijn nodig op het vlak van de informatieveiligheid? Hoe beschermen we de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener? Hoe respecteren we het medisch beroepsgeheim? En hoe zullen prestaties via telegeneeskunde worden vergoed?
RIZIV-accreditering Ethiek & Economie: 16023447 (voorlopig) 

Met dit initiatief hopen we interdisciplinariteit te stimuleren bij onze senior onderzoekers, we nodigen u dan ook vriendelijk uit onze tafels te vervoegen en deel te nemen aan de discussie!

===   ===   ===   ===

The first Food for Thought-edition of 2016-2017 will take place on our medical campus Jette and will be opened by the brand new vice rector for Research, Prof. dr. Karin Vanderkerken.

eHealth and mHealth push forward new developments in the field of health care and will influence the current health system thoroughly. We are expecting a great increase in the number of applications as well as the number of users in the next couple of years. Which is the role of our university and our university hospital in these developments? How do we guaranty to respect medical confidentiality? And how will these new ways of practising medicine be compensated, i.e. medical visit via teleconferencing?
RIZIV accreditation Ethics & Economy: 16023447 (pending approval)

This initiative aims to stimulate interdisciplinarity amongst our senior researchers, we hereby kindly invite you to participate in the discussion and join our tables!