logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Foreign national prisoners facing expulsion, the percolation of migration law enforecment into sentence implementation decision-making on release in Belgium

Wednesday, 10 February, 2016 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Gebouw D, Promotiezaal (D.2.01)
Steven De Ridder
02/629 3913
Evenementen.rc@vub.ac.be
Publieke doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Openbare verdediging van Steven De Ridder voor het behalen van de academische graad van Doctor in de Rechten.

Titel van zijn proefschrift: Foreign national prisoners facing expulsion, the percolation of migration law enforecment into sentence implementation decision-making on release in Belgium.

Promotoren: Prof. dr. K. Beyens, Prof. dr. S. Snacken