logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

IVES HUBLOUE & GERLANT VAN BERLAER "MEDISCHE INTERVENTIES BIJ RAMPEN"

Tuesday, 22 November, 2016 - 18:00 to Tuesday, 22 November, 2016 - 20:00
COOP
Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht
www.redelijkeigenzinnig.be
redelijk.eigenzinnig@vub.ac.be
Lezing

Redelijk Eigenzinnig!?

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- en activiteitenreeks voor een breed publiek. 

Aan de basis liggen de humanistische waarden en onderwijsvisie van de VUB waarin vrije meningsuiting, sociale bewogenheid, vrij onderzoek, kritische vorming en verantwoordelijkheid centraal staan. Vanuit deze pijlers wil 'Redelijk Eigenzinnig: Nadenken over Mens en Maatschappij' aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers. Tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen,... gaan zij in gesprek met  studenten en het brede publiek.

Tijdens academiejaar 2016-2017 buigen we ons over het thema migratie

Hubloue & Van Berlaer

Ives Hubloue en Gerlant Van Berlaer zijn artsen, verbonden aan de VUB en docenten in de European Master in Disaster Medicine. Beiden zijn ook actief op het terrein door deelname aan humanitaire interventies. Gerlant Van Berlaer werkte mee aan verschillende missies van het B-Fast Team en voerde onderzoek uit naar de medische typologie en noden van ‘internally displaced persons’  (IDP’s) in o.a. Haïti, Congo Brazzaville, Syrië én België (in het tijdelijke vluchtelingenkamp aan het Maximiliaanpark). Op basis van de medische gegevens die hij verzamelde bij duizenden IDP’s – zowel bij natuurlijke als door de mens veroorzaakte rampen – kan zo vastgesteld worden welke medicijnen en middelen hulpverleners best meenemen. Ives Hubloue richt zich ook op de ethische dilemma’s die opduiken bij het uitvoeren van dergelijke interventies. Bijvoorbeeld: Hoe krijg je hulp ter plaatse? Hoe gebruik je het best de schaarse middelen die beschikbaar zijn? Hoe onderhandel je met een rebellenleider die de toegang tot de mensen in nood controleert? Dit zal dan ook boeiende stof voor discussie opleveren…

Inschrijven

De lezing gaat door op dinsdag 22 november 2016, van 18u tot 20u, in COOP (http://www.euclides.be/nl/centre/zuidhaven)

Enkel niet-VUB-studenten of VUB-studenten die niet zijn ingeschreven voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’  dienen zich in te schrijven voor deze lezing.

You can no longer submit using form.