logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

La justice transitionnelle et la résolution pacifique des conflits en RD Congo: du 24 avril 1990 au 30 décembre 2015

Friday, 18 March, 2016 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
Gebouw D, aula D0.05
Adolphe Kilomba Sumaili
Publieke doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Openbare verdediging van Adolphe Kilomba Sumaili voor het behalen van de academische graad van Doctor in de Rechten.

Titel van zijn proefschrift: La justice transitionnelle et la résolution pacifique des conflits en RD Congo: du 24 avril 1990 au 30 décembre 2015.

Promotor: Prof. Dr. S. Smis

Zie de uitnodiging in bijlage.