logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Plechtige diploma-uitreiking faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Saturday, 6 February, 2016 - 10:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Arts and Philosophy
Gebouw Q
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
02 629 2665

English version below

NEDERLANDS:

Zaterdag 6 februari 2016 om 10.30 uur Auditorium 'Roger Van Geen' – Gebouw Q - Campus Etterbeek 

PROGRAMMA
 • Verwelkoming:
  • Prof. dr. Frank Scheelings, ceremoniemeester
  • Prof. dr. Paul De Knop, Rector van de VUB
 • Toespraak: LW-afgestudeerde en journalist Stefan Blommaert
 • Plechtige diploma-uitreiking: Prof. dr. Karin Nys, Decaan van de faculteit LW
 • Uitreiking TALK-prijzen: Prof. dr. Wim Vandenbussche, Vakgroepvoorzitter TALK
 • Slotwoord: Prof. dr. Karin Nys, Decaan van de faculteit LW
 • Muzikale ondersteuning: strijkkwartet

PRAKTISCH

Alle professoren en afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn omstreeks 9.30 uur in de ruimte ‘Onder de Aula’ in gebouw Q (ingang Nelson Mandela), waar de toga's worden uitgedeeld. De afgestudeerden dienen ook een onderpand te voorzien om een toga uit te lenen (identiteitskaart, rijbewijs...). Voor professoren worden toga's voorzien. De professoren en afgestudeerden worden gevraagd te wachten in de ruimte ‘Onder de Aula’ tot ze in groep naar het Auditorium ‘Roger Van Geen’ (Aula Qa) worden gebracht.

Partners en familie kunnen vanaf 9.30 uur plaatsnemen in de Aula.

Aansluitend op de diploma-uitreiking wordt een receptie voorzien in het VUB-restaurant


ENGLISH:

Saturday, 6 February 2016 at 10.30 a.m.- Auditorium 'Roger Van Geen' – Building Q – Campus Etterbeek

PROGRAMME
 • Opening Remarks by Prof. Frank Scheelings, PhD, Master of Ceremonies
 • Inauguration Remarks of the Rector, Prof. Paul De Knop, PhD
 • Commencement Address by Stefan Blommaert, alumnus Faculty of Arts and Philosophy, journalist
 • Conferment of MA Degrees by Prof. Karin Nys, PhD, Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
 • Conferment of TALK Prizes by Prof. Wim Vandenbussche, PhD, Head of Department
 • Concluding Remarks by Prof. Karin Nys, PhD, Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
 • Musical interludes: string quartet
PRACTICAL

For relatives and friends Doors will open in the Aula 60 minutes before the start of the ceremony.
For students and faculty Faculty and students meet in the 'Onder de Aula' reception area under the auditoria of Building Q (entrance Nelson Mandela). All participants must be on time, since we need to distribute gowns and form the procession. Students must carry some sort of ID, for use as a guarantee when taking a gown on loan. Afterwards the ID will be returned.

Students and faculty will be lead into the Aula, and be shown to their seats.
 
The ceremony will be followed by a celebratory reception at the VUB restaurant.
INSCHRIJVEN / REGISTRATION

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 2 februari 2016

Please confirm your attendance before 2 February 2016

You can no longer submit using form.