logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Purity Analysis for Higher-Order Imperative Languages: An Abstract Machine Approach

Thursday, 30 June, 2016 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D.0.07
NICOLAY Jens
Publieke doctoraatsverdediging / Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Jens Nicolay
promotor: Prof. Dr. Wolfgang De Meuter & Prof. Dr. Coen De Roover