logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

A Declarative Foundation for Querying the History of Software Projects

Friday, 5 May, 2017 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D.0.02
Reinout STEVENS
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Reinout Stevens
Promotoren: Prof. dr. Coen De Roover & Prof. Dr. Viviane Jonckers