logo

You are here

Error message

Warning: igbinary_unserialize_object_properties: unknown key type '75', position 6289341 in _dmemcache_get_pieces() (line 340 of /var/www/local/vub/app/releases/24/www/sites/all/modules/contrib/memcache/dmemcache.inc).

Warning message

Attention! This event has already passed.

Diploma-Uitreiking LW

Saturday, 2 December, 2017 - 10:30
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Letteren en Wijsbegeerte
Auditorium 'Roger Van Geen' – Building Q
diploma-uitreiking LW 2016-2017

NEDERLANDS:

Wanneer: Zaterdag, 2 december 2017 om 10:30

Waar: Auditorium 'Roger Van Geen' – Gebouw Q - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek)

De afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn om 9:30 in de Nelson Mandela. Daar zullen de toga's overhandigd worden (na de plechtigheid worden deze ingeleverd in de Mandelazaal).

Aansluitend op de plechtige diploma-uitreiking wordt u een receptie aangeboden.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 24 november 2017

Programma:

Verwelkoming:

Prof. dr. Frank Scheelings, Ceremoniemeester

Prof. dr. Karin Vanderkerken, Vicerector Onderzoeksbeleid

Dhr. Dennis Hermans, Hoofd VUB Alumniwerking

Toespraak:

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem, Filosoof, in en uit de ivoren toren

Plechtige diploma-uitreiking :

Prof. dr. Karin Nys, Decaan van de Faculteit LW

Uitreiking TALK-prijzen

Uitreiking De Bock-Doehaerd-prijs

Slotwoord:

Prof. dr. Karin Nys, Decaan van de Faculteit LW

Prof. dr. Frank Scheelings, Ceremoniemeester

Muzikale omlijsting - Suzanne van Duuren, cello & Hiu-man Chan, piano

 

ENGLISH:

When: Saturday, December 2nd, 2017 at 10:30am

Where: Auditorium 'Roger Van Geen' – Building Q – Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek)

Graduates are requested to attend the ceremony in gown and to gather in the Nelson Mandela reception hall at 9:30am. Gowns will be provided here (and must be returned there after the ceremony).

After the ceremony you are invited to the reception.

Please confirm your attendance before November 24th, 2017

Programme:

Opening & Inauguration Remarks:

Prof. Frank Scheelings, PhD, Master of Ceremonies

Prof. Karin Vanderkerken, PhD, Vice-rector Research Policy

Dhr. Dennis Hermans, Head VUB Alumni Programme 

Commencement Address:

Prof. Jean Paul Van Bendegem, PhD, Philosopher, inside and outside the ivory tower

Conferment of MA Degrees: 

Prof. Karin Nys, PhD, Dean of the Faculty of Arts and Philosophy

Conferment of the TALK Prizes

Conferment of the De Bock-Doehaerd Prize

Concluding Remarks:

Prof. Karin Nys, PhD, Dean of the Faculty of Arts and Philosophy

Prof. Frank Scheelings, PhD, Master of Ceremonies

Musical interludes - Suzanne van Duuren, cello & Hiu-man Chan, piano

Inschrijving - Registration:

You can no longer submit using form.