logo

You are here

Warning message

  • Attention! This event has already passed.
  • Submissions for this form are closed.

ITACE for students

Tuesday, 4 July, 2017 - 00:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
ACTO
acto@vub.ac.be
http://my.vub.ac.be/acto
Taaltest
  ITACE for student in English

ITACE voor studenten

De Interuniversity Test of Academic English (ITACE) is een taaltest Academisch Engels. De Itace for Students wordt ontwikkeld en afgenomen door de leden van het Interuniversity Testing Consortium (IUTC): de Universiteit Gent, KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

De ITACE test taalvaardigheid Engels in een academische context volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). 

Meer info op www.itace.be.

Doelgroep

De ITACE for Students is bedoeld voor studenten die een B1, B2, C1 of C2 certificaat wensen te behalen.

Plaats

De test vindt plaats op Campus Etterbeek van de VUB:

Vrije Universiteit Brussel
Campus Etterbeek
Pleinlaan 2
1050 Elsene

De precieze locatie wordt later meegedeeld.

Inschrijving

Vul het webformulier in en betaal online.

Prijs

Standaard test: €100

Het schriftelijk en mondeling gedeelte is inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Deelnemers die echter lager scoren dan B1 op de computertest kunnen niet deelnemen aan de schriftelijke en mondelinge test, aangezien ITACE for Students geen certificaten voorziet onder B1-niveau. Vandaar dat deelnemers met een lager niveau Engels afgeraden wordt om deel te nemen. Het is niet mogelijk om een terugbetaling te krijgen indien men een niveau lager dan B1 behaalt.

ITACE in English

About ITACE for students

The Interuniversity Test of Academic English (ITACE) is a language proficiency test for academic English. The ITACE for Students is developed and administered by all members of the Interuniversity Testing Consortium (IUTC): Ghent University, KU Leuven, University of Antwerp and Vrije Universiteit Brussel.

The ITACE for Students evaluates participants within the Common European Framework of Reference (CEFR).

For more information: www.itace.be

Target group

The ITACE for Students allows students to obtain a B1, B2, C1 or C2 certificate.

Venue

The test is held at the Etterbeek Campus of the VUB:

Vrije Universiteit Brussel
Campus Etterbeek
Pleinlaan 2
1050 Elsene

The exact location will be communicated later.

Registration

Complete the form and pay the fee online

Test fee

Standard test:  €100

The writing and oral test are included in the test fee. However, participants who score less than B1 on the computer test are not allowed to participate in the writing and oral test, as the ITACE for Students does not issue certificates below B1. For this reason, candidates with a lower level of English are discouraged from participating. It is not possible to receive a refund if you score below the B1 level.

Formulier / Form