logo

You are here

Warning message

  • Attention! This event has already passed.
  • Submissions for this form are closed.

Naar een nieuw klachtrecht in Vlaamse jeugdinstellingen

Friday, 27 October, 2017 - 09:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Recht en Criminologie
Gebouw D, D2.01 (Promotiezaal)
Pleinlaan 2, 1050 Elsene
Onderzoeksgroep Crime & Society (CRiS)
02/629 3913
evenementen.rc@vub.be
Studiedag

Organisatie: Prof. Els Dumortier & Prof. Jenneke Christiaens (Research Group Crime & Society, Youth Justice Studies, Vrije Universiteit Brussel)

Begin 2017 stemde het Vlaamse parlement een decreet dat het klachtrecht van kinderen en jongeren in Vlaamse jeugdinstellingen fundamenteel wijzigt. Tijdens deze studiedag gaat Inge Schoevaerts van het Kinderrechtencommissariaat eerst in op de belangrijkste vernieuwingen van het decreet, zoals de oprichting en de organisatie van een Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen. Daarna staat deze studiedag ook stil bij de opportuniteiten en de valkuilen voor deze nieuwe Commissie en haar maandcommissarissen. Daarom stelt Esther De Graaf, criminologe en onderzoekster aan de VUB, eerst haar onderzoek naar conflicten en het klachtrecht in gesloten jeugdinstellingen voor. Hoe spreken de professionals en de geplaatste jongeren in deze instellingen hierover? Daarna vertelt Clara Vanquekelberghe, criminologe en lid van de Commissie van Toezicht in Sint-Gillis, hoe de Commissie van Toezicht in een gevangenis voor volwassenen functioneert en welke knelpunten daar (kunnen) optreden. Tot slot zorgt Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit van Leiden en oud-maandcommissaris, voor een Nederlands perspectief op het reilen en zeilen van het klachtrecht voor minderjarigen in Nederlandse jeugdinstellingen.

Programma

9u00:

Onthaal en koffie

9u15:

Inleiding: waarom (kunnen) klagen zo belangrijk is… -   Prof. Dr. E. Dumortier & Prof. Dr. J.   Christiaens

9u30:

Commissie van   Toezicht voor Jeugdinstellingen: een extra venster dat open gaat - Inge   Schoevaerts, Adviseur Klachtenlijn Kinderrechtencommissariaat en secretaris   Commissie van Toezicht jeugdinstellingen

10u00:

Het klachtrecht binnen   gesloten jeugdinstellingen: jongeren & professionals aan het woord - Esther De Graaf, onderzoekster Research Group Crime & Society, Youth Justice Studies (VUB)

10u30:

Vragen & debat met de zaal

10u45:

Koffiepauze

11u15:

De werking van de commissie van toezicht te   Sint-Gillis - Clara Vanquekelberghe, lid Commissie van Toezicht Sint-Gillis,   assistent en onderzoekster Research Group Crime & Society, Penality & Society (VUB)

11u45:

Klachtrecht voor   jongeren: ervaringen uit Nederland in kinderrechtenperspectief - Ton   Liefaard, Hoogleraar kinderrechten / UNICEF-leerstoelhouder Universiteit   Leiden; lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

12u15:

Vragen & debat met de zaal

12u30:

Walking lunch: sandwiches, drank, koffie

Registratie

REGISTRATIES ZIJN NIET MEER MOGELIJK

Registratie is verplicht en kan tot uiterlijk 20 oktober 2017 (nadien is annuleren niet meer mogelijk) via  onderstaande module.  

Op vraag van de centrale boekhouding zijn enkel online betalingen mogelijk, zonder factuur. (De VUB is niet BTW-plichtig voor dit event (Art 44 § 2,4° van de BTW code). U ontvangt een betalingsbewijs in uw inbox. Gelieve alle stappen van de betaling volledig te doorlopen tot en met de elektronische handtekening via uw digipass of andere device.

De prijs word aangepast tijdens de betaling naargelang de aangevinkte optie.