logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Onderwijsdag ES

Friday, 22 September, 2017 - 09:00
Universitaire Stichting
Egmontstraat 11, 1000 Brussel (tussen Naamse Poort en Troon)
Facultaire onderwijsdag

Het is een hele uitdaging om anno 2017 de onderwijsactiviteiten kwaliteitsvol te organiseren: stijgende studentenaantallen, toenemende juridisering, eigenzinnige studenten (maar goed ook) ...

Deze onderwijsdag behandelt een aantal belangrijke thema's die ons kunnen helpen een antwoord te bieden aan deze uitdagingen: organiseren van schriftelijke examens voor grote groepen, groepswerken en -begeleiding, activerend lesgeven, begeleiding van en door studenten (tutoring).

Programma van de dag

09u00: Deuren gaan open (een geur van koffie en thee vult de gangen)

09u30: Welkomstwoord Decaan

09u45: Organisatie schriftelijke examens voor grote groepen

Omschrijving volgens het OER (haalbaarheid en wenselijkheid) door Anneleen De Meu. Bram Spruyt en Marie-Anne Guerry vullen aan met good practices.

10u30:  Begeleiding van en door studenten

Joël Branson & Caroline Buts stellen hun pilootproject voor rond student-assistentschap.

Rebecca Leonard & Drina Jaspers leggen het tutoringproject SBC uit, Mattias Van Hulle vult aan met good practices uit de Bachelor in Social Sciences.

11u30: Koffiepauze (en een hapje verse lucht)

12u00: Parallelle sessies: gelieve je keuze op voorhand door te geven (zie hieronder bij inschrijvingen)

1. Niet improviseren! Een overzicht van centrale en facultaire onderwijsreglementen en -richtlijnen (Heidi Belet) (Een herhaling van de sessie uit 2015 dus vooral interessant voor nieuwe docenten.)

2. Aan de slag met Poll Everywhere (online stemsysteem) (Joke Van den Broeck)

3. Evalueren met meerkeuzevragen: zó doe je dat (Stijn Van Achter)

 --- lunchpauze ---

13u45: Activerend lesgeven

Katrien Struyven over het stimuleren van over-actief leren bij grote groepen; Hamza Rarou en Tom De Winter vullen aan met good practices.

14u30: Koffiepauze (en een hapje verse lucht)

15u00: Samenwerken in groep, ook voor masterproef?

Jolein De Ridder & Elke Verbeke bespreken de uitdagingen van groepswerk; Wim Van den Broeck (PE) bespreekt nadien de good practice van een masterproef met meerdere auteurs; Lieselotte Vanhaverbeke stelt Thesis Café als good practice voor.

16u00: Slotwoord Vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid, aangevuld met een slotwoord van de Decaan

Aansluitend: Receptie (gelieve hiervoor je aanwezigheid te bevestigen, zie hieronder)

Extra:abstracts van alle presentaties & begeleiders

 

 

Inschrijvingen

Ik schrijf me in voor de onderwijsdag!

You can no longer submit using form.