logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Sourdough fermentation processes: meta-analysis, impact of pH evolution, and online real-time monitoring by selected ion flow tube-mass spectrometry

Friday, 2 June, 2017 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D
D.2.01
Simon VAN KERREBROECK
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen van de heer Simon Van Kerrebroeck

Promotor: Prof. Dr. ir. Luc De Vuyst