logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Bounds on Costas permutations and graphs.

Friday, 26 October, 2018 - 17:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.0.07
Jordy VANPOUCKE
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Jordy Vanpoucke
Promotor: Prof. dr. Philippe Cara