logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Commissioning of the SoLid experiment for the observation of electron antineutrinos at the BR2 reactor

Monday, 5 November, 2018 - 16:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
D.2.01
Simon VERCAEMER
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defeence

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van Mr. Simon Vercaemer
Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Antwerpen
Promotoren: Prof. Petra Van Mulders & Prof. Nick van Remortel