logo

You are here

Warning message

Attention! This event has already passed.

Contemporary Employment Arrangements in Europe and Their Relation with Workers' Well-Being. A typological approach towards employment quality

Tuesday, 29 May, 2018 - 14:00
Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus
Faculty: Sociale Wetenschappen & Solvay Business School
Gebouw E
E.0.12
Van Aerden Karen
Openbare doctoraatsverdediging/Public PhD defence

Doctoraatsverdediging van Karen Van Aerden voor het behalen van de academische graad van Doctor in de sociale wetenschappen: sociologie met het proefschrift getiteld ‘Contemporary Employment Arrangements in Europe and Their Relation with Workers' Well-Being. A typological approach towards employment quality’.

Promotor: prof. dr. Christophe Vanroelen

Download de bijlage voor een samenvatting van dit onderzoek.